Posted on

Trả lương cao nhưng thiếu điều này, ông chủ cũng phải đau lòng nhìn ứng viên ra đi

Các yếu tố quan trọng thu hút người lao động đều liên quan đến cách doanh nghiệp đối xử, đãi ngộ với nhân viên. Theo đó, 3 yếu tố “Công bằng, tôn trọng”, “Các loại bảo hiểm và trợ cấp”, “Phát triển bền vững” đều có mặt trong top 5 yếu tố quan trọng thu hút ứng viên, báo cáo của Navigos cho biết.

Báo cáo gân đây của Navigos đã chỉ rõ một số vấn đề liên quan đến tuyển dụng nhân sự trong thời gian tới.

Cụ thể, Navigos cho biết các nhân tài càng trẻ tuổi càng kỳ vọng cao vào các điều kiện và môi trường làm việc hơn hẳn so với thế hệ trước.

Theo đó, nhóm thế hệ Z (1996 – 2000) đánh giá mức độ quan trọng của các yếu tố này nhiều hơn hẳn nhóm thế hệ Y (1981 – 1995) và nhóm thế hệ X (1965 – 1980).

Các yếu tố liên quan đến điều kiện và môi trường làm việc trong khảo sát cụ thể là: Đa dạng, gắn kết, hòa nhập; Lộ trình thăng tiến rõ ràng; Phạm vi công việc rộng và có nhiều cơ hội thăng tiến; Cơ sở vật chất đầy đủ, hỗ trợ quá trình làm việc; Công việc thú vị, nhiều trải nghiệm; Chương trình đào tạo, huấn luyện chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, các thế hệ thể hiện sự đồng quan điểm khi được hỏi đánh giá các yếu tố hấp dẫn của doanh nghiệp. Theo đó, yếu tố “phát triển bền vững” được hơn 80% người tham gia khảo sát của cả ba nhóm bình chọn là quan trọng ở mức độ khác nhau (quan trọng hoặc cực kỳ quan trọng).

Tiếp theo, chiếm dao động khoảng 75% của cả ba nhóm đánh giá yếu tố “phát triển và trao quyền cho nhân viên” là quan trọng ở các mức độ khác nhau.  Chỉ gần 1/2 ứng viên của cả ba nhóm cho rằng “quy mô, doanh thu lớn” của công ty là quan trọng.

Khi xét theo từng nhóm ngành nghề nổi bật, có thể thấy các yếu tố quan trọng thu hút người lao động đều liên quan đến cách doanh nghiệp đối xử, đãi ngộ với nhân viên. Theo đó, 3 yếu tố “công bằng, tôn trọng”, “các loại bảo hiểm và trợ cấp”, “phát triển bền vững” đều có mặt trong top 5 yếu tố quan trọng thu hút ứng viên.

Thậm chí, một số ngành nghề như công nghệ và kỹ thuật, ngành dịch vụ nói chung, sản xuất và xây dựng,… không đưa yếu tố “thu nhập hấp dẫn trong tương lai” vào trong top 5 yếu tố thu hút. Thay vào đó, các ngành nghề này lại tiếp tục lựa chọn yếu tố liên quan đến văn hóa hành xử là: đạo đức và liêm chính.

Ngoài ra, yếu tố “thu nhập hấp dẫn trong tương lai” là được riêng các ứng viên của ngành hành chính/văn phòng xếp tầm quan trọng ở vị trí thứ 4/5, và nhóm tài chính/kinh doanh xếp yếu tố này ở vị trí quan trọng thứ 2/5.